Monteringsanvisning platta på mark

Kontakta oss vid behov för mer information om monteringsanvisningar. 

Maila info@pordran.se eller ring 08 607 32 60

Platta på mark, ritning

Småhus 1 1/2-plan, ritning

Industribyggnad 1-plan, ritning

Dimensioneringsstabeller

Jordtryck lerjordar

Lerjordar finns med olika halter lera. I denna tabell avses lerjord med densitet upp till 17 kN/m3 och skjuvhållfasthet på Cu 15 kPa. Är du osäker välj alltid en skiva med högre värde och rådgör med geoteknisk specialist.

SchaktdjupPordrän-skiva
0 – 2,5 mP19 | P25 | P30 | P35 | P45 | P55
2,5 – 3,0 mP25 | P30 | P35 | P45 | P55
3,0 – 3,5 mP30 | P35 | P45 | P55
3,5 – 4,0 mP35 | P45 | P55
4,0 – 5,5 mP45 | P55
5,5 – 7,0 mP55

Jordtryck sand- och grusjordar

Sand- och grusjordar finns med. I denna tabell avses jord med densitet upp till 19kN/m3 och en friktionsvinkel med ka=0,31. Är du osäker välj alltid en skiva med högre värde och rådgör med geoteknisk specialist.

SchaktdjupPordrän-skiva
0 – 2,5 mP19 | P25 | P30 | P35 | P45 | P55
2,5 – 3,0 mP25 | P30 | P35 | P45 | P55
3,0 – 3,5 mP30 | P35 | P45 | P55
3,5 – 4,0 mP35 | P45 | P55
4,0 – 5,5 mP45 | P55
5,5 – 7,0 mP55

Vertikal-last

Här väljer du Pordrän-skiva till olika tak- och markprojekt beroende på vertikala laster.
Dimensioneringarna är baserade egna erfarenheter samt Boverkets konstruktionsregler EKS 11 resp. Eurokodhandboken EKS6 som du kan läsa ett utdrag ur här.

Gräsytor för fysiska aktiviteter

Till exempel fotbollsplaner. Nyttig last enligt lastgrupp C4 (≤ 4kN/m2).

ÖverbyggnadshöjdPordrän-skiva
100, 200, 300 & 400 mmP19 | P25 | P30 | P35 | P45 | P55
Ytor med plattor eller grusplaner för fysiska aktiviteter

Till exempel fotbollsplaner eller terrasser. Nyttig last enligt lastgrupp C4 (≤ 4 kN/m2).

Överbyggnadshöjd Pordrän-skiva
100 mm & 200 mmP30 | P35 | P45 | P55
300 mm & 400 mmP25 | P30 | P35 | P45 | P55
Körytor för utryckningsfordon, mindre last- och arbetsfordon

70% av lastgrupp enligt figur C-1b i Boverkets konstruktionsregler, EKS 11.

Överbyggnadshöjd Pordrän-skiva
150 mmP55
200 mmP45 | P55
300 mm & 400 mmP25 | P30 | P35 | P45 | P55
Körytor och parkering för lätta fordon

Exempel: Parkeringsplatser, tillfartsvägar, lastzoner.
Gäller fordon med bruttotyngd ≤ 30 kN och ≤ 8 säten förutom förarsätet (last enligt Eurocode 1991-1-1 kategori F).

Överbyggnadshöjd Pordrän-skiva
150 mmP45 | P55
200 mm, 300 mm & 400 mmP25 | P30 | P35 | P45 | P55
Körytor och parkering för medeltunga fordon

Exempel: Parkeringsplatser, tillfartsvägar, lastzoner.
Gäller fordon med bruttotyngd ≤ 160 kN på två axlar (last enligt Eurocode 1991-1-1 kategori G).

Överbyggnadshöjd Pordrän-skiva
200 mmP55
300 mmP35 | P45 | P55
400 mmP25 | P30 | P35 | P45 | P55

Här ska monteringsanvisning visas.

Ladda ner PDF