Ett system – 360° fuktskydd

Med Pordrän® värmeisolerande och dränerande skivor får du lösningar på fuktproblem i viktiga konstruktionsdelar. Pordrän ger 360° fuktskydd – från ovan, sidorna och underifrån i både nyproduktion och befintliga hus och byggnader.

Källare

Med Pordrän-systemet kan du åtgärda många orsaker till fuktproblem och skapa en bra bostadsstandard för olika typer av källare. Pordrän ett tryggt och säkert system med lösningar för nyproduktion och renovering.

Krypgrunder

Konvertera befintlig uteluftsventilerad krypgrund eller bygg ny varmgrund med Pordrän. Med Pordrän skapar du en torr och säker varmgrund med marken under den dränerande värmeisoleringen som naturlig avfuktare. En annan fördel är att marken som avfuktare inte kräver energi i form av dyrbar el – ekonomiskt och klimatsmart.

Platta på mark

En stor fördel att använda Pordrän är den inbyggda dräneringsfunktionen i skivan. Att slippa schakta bort, tippa och tillföra ny makadam som dräneringslager leder till minskade transporter och schaktarbeten under byggnationen vilket är bra för både plånbok och miljö. Pordräns uttorkande funktion ger plattan möjlighet att torka neråt vilket ger kortare byggtid och en fuktsäker funktion över tid.

Gårdsbjälklag, gröna tak & takterrasser

Genom Pordräns både dränerade och värmeisolerande egenskaper hålls betongbjälklaget varmt och torrt, lasten på den bärande konstruktionen blir minimal tack vare Pordräns låga vikt.

Idrottsytor & utemiljöer

Pordrän som dränerande markisolering i kombination med olika överbyggnader för till exempel paddockar, golfgreener och fotbollsplaner skapar många fördelar. Mindre dräneringsproblem, längre växtperiod och möjlighet att använda ytorna under en längre del av året. Pordrän går också att använda bakom stödmurar, under trappor, uteplatser och trädgårdsgångar.

Dräneringsledning utan makadam

Med den unika och patenterade Pordrän®-klossen slipper du all kostnad för hantering och inköp av makadam.