Varför Pordrän?

Husets värsta fiende heter fukt

Ett av de största hoten mot ett hus är fukt. Den kan skapa obehaglig lukt som sätter sig i kläder och inredning, vara grogrund för mögelsvampar och andra mikroorganismer som ger sjukdomar och på sikt kan trä och andra organiska material brytas ner och hållfastheten försämras. Ett tidigt tecken på fuktproblem i källare är då färg och puts börjar släppa. Även äldre eller felaktigt konstruerade krypgrunder eller platta på mark kan också uppvisa fuktproblem där Pordrän många gånger är en god lösning.

Ett annat område där Pordrän är en problemlösare gäller idrottsytor som golfgreener, fotbollsplaner med mera. Med Pordrän som värmeisolerande och dränerande värmeisolering i marken kan tjälskador reduceras, växtsäsongen förlängas och idrottsytan effektivt dräneras.

Gårdsbjälklag, gröna tak och takterrasser är ett annat användningsområde för Pordrän. Uttorkning får man inte då dessa konstruktioner är försedda med tätskikt. Däremot så kommer Pordräns goda värmeisolerande och dränerande funktion väl till pass.

Övriga användningsområden är exempelvis stödmurar, trappor m m. Här fungerar Pordrän som tjälisolering och dränering. Fördelen är att murar får mindre utfällningar och en jämnare och finare yta. Trapporna blir mindre halkiga på vintern. Pordrän går naturligtvis att använda under trädgårdsgångar, garageuppfarter och uteplatser m m.

Dränerande värmeisolering med Pordrän

För att skydda huset mot fukt måste vi jobba med naturens inbyggda krafter och lagar – mötet mellan varmt och kallt. Med dränerande värmeisolering från Pordrän uppnår man även mindre resursutnyttjande och lägre energiförbrukning. Hållbarhet på alla plan – ekonomiskt, ekologiskt och socialt med friska hus med mindre risk för allergier.

Vad är då fukt?

Fukt är helt enkelt vatten som kan finnas i flytande form, så kallad vätskefas, och osynligt i luften i ångfas. Varm luft kan innehålla betydligt mer fukt än kall. Detta kan du märka på vintern då luften känns torr.

När varm luft möter kalla ytor kondenserar fukten i form av vattendroppar. Ett exempel är om du har ett glas kallt vatten ute en sommardag. På utsidan av glaset bildas då vattendroppar.

Samma effekt kan ske i en krypgrund där varm luft dras in på sommaren in i det kalla utrymmet i grunden och kondenserar som vattendroppar. Även utvändigt oisolerade källare har samma problem. Där värme och kyla möts bildas skadlig fukt vilket kan ske inuti väggen. Med Pordrän flyttas kondenseringspunkten ut från väggen och kan dräneras bort.

Åtgärda alltid direkt – för att undvika fuktskador och allergier

Upptäcker du fuktproblemen i tid lönar det sig att åtgärda dem direkt för att undvika att skadorna blir mer omfattande och dyrare att återställa, och att fukt och mögel inte heller hunnit orsaka allergier eller andra hälsoproblem.

Lösningen på fuktproblem heter Pordrän

Pordrän-systemet skyddar mot fukt från alla riktningar; markfukt underifrån i grunder, ytvatten och fukt från sidorna på källarväggar och som dränering ovanifrån på t.ex. gröna tak och takterrasser. Pordrän ger helt enkelt 360 graders skydd. Detta är möjligt tack vare Pordränskivans fyra inbyggda egenskaper:

Uttorkande

Pordränskivans öppna struktur med cirka 35 % porvolym möjliggör utåtriktad fuktvandring vilket ger torrare golv och väggar samt ett sundare inomhusklimat.

Dränerande

Pordrän har hög dräneringskapacitet vilket gör kostnads-, miljö- och tidskrävande dränering med makadam till stor del överflödig.

Kapillärbrytande

Pordränskivan hindrar vatten från att stiga upp och skada konstruktionen.

Värmeisolerande

Pordrän har bra värmeisoleringsförmåga och behåller den över tid även i fuktig miljö.

Pordräns användningsområden

Pordränskivan har många användningsområden tack vare sina naturliga egenskaper – uttorkande, dränerande, kapillärbrytande och värmeisolerande. Pordrän är därför en utmärkt produkt för källarväggar och golvkrypgrunderplattor på markgårdsbjälklag, takterrasser och gröna tak samt som markisolering under idrottsytor, stödmurar och trappor med mera.

Här kan du läsa mer om Pordräns användningsområden.

Behöver du mer support?

Kontakta oss gärna:
Mail: info@pordran.se
Tel: 08 607 32 60