Dräneringsledning utan makadam

Med den unika och patenterade Pordrän®-klossen slipper du all kostnad för hantering och inköp av makadam.

Vid dränering av husgrunder placeras vanligtvis dräneringsröret i singel eller makadam. Pordrän dränkloss innehåller dräneringsrör som är omgivet av Pordränkulor – samma som Pordränskivan – med utomordentlig dräneringskapacitet, och ersätter behovet av makadam eller singel. Klossen monteras enkelt ihop med en skarvstos och kan kapas till valfri längd. Till systemet finns även hörnelement. Återfyllning kan ske med befintliga massor vilket sparar tid och pengar.

 

Behöver du mer support?

Kontakta oss gärna:
Mail: info@pordran.se
Tel: 08 607 32 60