Pordrän dränkloss

0.00 kr

Dränkloss – 99 kPa, finns i varianterna rak och hörn.

Pordrän dränkloss innehåller dräneringsrör som är omgivet av Pordränkulor – samma som Pordränskivan – med utomordentlig dräneringskapacitet, och ersätter behovet av makadam eller singel.

Artikelnr: 1020, 1021 Kategori:

Beskrivning

Med Pordrän dränkloss undviks dyra arbetskostnader och miljökrävande transporter. Makadam eller singel är inget som behövs eftersom dräneringsröret är omgivet av Pordrän kulor som har en hög porvolym. Pordränkulorna är omgärdade av ett eget utvecklat lim vilket gör att klossen inte absorberar någon fukt. Pordrän dränkloss bidrar också till god värmeisolering. Det är i de nedersta partierna av grundkonstruktionen som de största fuktproblemen finns. Genom en bra uttorkande och dränerande värmeisolering skapas förutsättningar för en fuktsäker lösning.

Pordrän dränkloss är en patenterad uppfinning.

Teknisk information

Dimensioner N/A
Finns i varianterna:

Rak, Hörn

Dokument

Fn finns inga kopplade dokument.

Relaterade produkter: