Dräneringsledning utan makadam

Dräneringsledning utan makadam

Dräneringsledning utan makadam Med den unika och patenterade Pordrän®-klossen slipper du all kostnad för hantering och inköp av makadam. Vid dränering av husgrunder placeras vanligtvis dräneringsröret i singel eller makadam. Pordrän dränkloss innehåller dräneringsrör som är omgivet av Pordränkulor – samma som Pordränskivan – med utomordentlig dräneringskapacitet, och ersätter behovet av makadam eller singel. Klossen…

Krypgrunder

Krypgrunder

Krypgrunder Krypgrund är en mycket bra grundläggningsmetod om den utförs enligt varmgrundmodellen. Den ger bra skydd mot mögel, illa luktande luft och markradon. Vid ändringar av planlösning kan man enkelt flytta exempelvis vatten och avlopp då dessa inte gjuts in i konstruktionen. Vid nyproduktion kortar man dessutom byggtiden i och med att ingen hänsyn behöver…

Idrottsytor & utomhusmiljöer

Idrottsytor & utomhusmiljöer

Idrottsytor och utomhusmiljöer Det svenska klimatet med sträng kyla och kraftig nederbörd begränsar ofta användningstiden och försämrar funktionen för många mark- och idrottsytor utomhus. Med Pordränsystemets goda värmeisolerande, dränerande och stötdämpande egenskaper kan flera av dessa negativa faktorer undvikas.  Pordränskivan som markisolering kombinerat med olika skräddarsydda överbyggnader skapar idealiska lösningar för till exempel paddockar, golfgreener och fotbollsplaner, och är också utmärkt…

Gårdsbjälklag, gröna tak & takterrasser

Gårdsbjälklag, gröna tak & takterrasser

Gårdsbjälklag, gröna tak och takterrasser Gårdsbjälklag, takterrasser och gröna tak är komplicerade lösningar som vid fel utförande ger stora problem med läckage och fuktinträngning. Väl fungerande har de förutom trivsel en mängd fördelar; de dämpar buller, minskar behovet av stora dagvattensystem, tar upp och binder luftföroreningar, skyddar underliggande takmaterial mot temperaturväxlingar samt isolerar byggnaden och sparar…

Platta på mark

Platta på mark

Platta på mark Platta på mark är en vanlig grundläggningsmetod för nyare hus. Den stora fördelen att använda isolering med Pordrän är den inbyggda dräneringsfunktionen i skivan. Att slippa schakta bort, tippa och tillföra ny makadam som dräneringslager leder till en snabbare byggtid, minskade transporter och grävning under byggnationen vilket är bra för både plånbok…

Källare

Källare

Källare – golv och vägg Pordränskivan både isolerar och dränerar effektivt bort vatten och låter samtidigt betongen torka ut tack vare sin diffusionsöppna uppbyggnad. Pordräns fuktsäkra, miljösmarta och ekonomiska lösningar fungerar för såväl äldre källare som vid nyproduktion. Pordrän ger bättre inomhusklimat Inomhusklimatet i äldre källare är ofta dåligt på grund av fukt och kyla…