Monteringsanvisning Idrottsytor och utomhusmiljöer

Kontakta oss för mer information om monteringsanvisningar för idrottsytor och utomhusmiljöer.
Nedan finns tabeller för val av hårdhet på Pordrän-skivan (P19-P55) beroende på olika vertikala laster.

Maila info@pordran.se eller ring 08 607 32 60

Här ska monteringsanvisning visas.

Ladda ner PDF

Dimensioneringstabeller

Vertikal-last

Här väljer du Pordrän-skiva till olika tak- och markprojekt beroende på vertikala laster.
Dimensioneringarna är baserade egna erfarenheter samt Boverkets konstruktionsregler EKS 11 resp. Eurokodhandboken EKS6 som du kan läsa ett utdrag ur här.

Gräsytor för fysiska aktiviteter

Till exempel fotbollsplaner. Nyttig last enligt lastgrupp C4 (≤ 4kN/m2).

ÖverbyggnadshöjdPordrän-skiva
100, 200, 300 & 400 mmP19 | P25 | P30 | P35 | P45 | P55
Ytor med plattor eller grusplaner för fysiska aktiviteter

Till exempel fotbollsplaner eller terrasser. Nyttig last enligt lastgrupp C4 (≤ 4 kN/m2).

Överbyggnadshöjd Pordrän-skiva
100 mm & 200 mmP30 | P35 | P45 | P55
300 mm & 400 mmP25 | P30 | P35 | P45 | P55
Körytor för utryckningsfordon, mindre last- och arbetsfordon

70% av lastgrupp enligt figur C-1b i Boverkets konstruktionsregler, EKS 11.

Överbyggnadshöjd Pordrän-skiva
150 mmP55
200 mmP45 | P55
300 mm & 400 mmP25 | P30 | P35 | P45 | P55
Körytor och parkering för lätta fordon

Exempel: Parkeringsplatser, tillfartsvägar, lastzoner.
Gäller fordon med bruttotyngd ≤ 30 kN och ≤ 8 säten förutom förarsätet (last enligt Eurocode 1991-1-1 kategori F).

Överbyggnadshöjd Pordrän-skiva
150 mmP45 | P55
200 mm, 300 mm & 400 mmP25 | P30 | P35 | P45 | P55
Körytor och parkering för medeltunga fordon

Exempel: Parkeringsplatser, tillfartsvägar, lastzoner.
Gäller fordon med bruttotyngd ≤ 160 kN på två axlar (last enligt Eurocode 1991-1-1 kategori G).

Överbyggnadshöjd Pordrän-skiva
200 mmP55
300 mmP35 | P45 | P55
400 mmP25 | P30 | P35 | P45 | P55