Idrottsytor

Det svenska klimatet begränsar användningstiden för många av våra utvändiga idrottsytor. Sträng kyla och kraftig nederbörd medför kortare säsonger och minskar möjligheten till en god funktion.

Med användning av Pordrän kan flera av dessa negativa faktorer elimineras eller begränsas. Tack vare skivans tjälreducerande och dränerande egenskaper kan utnyttjandetiden förlängas och en bättre funktion uppnås. Förutom Pordräns goda värmeisolerande och dränerande egenskaper fungerar skivan som ett stötdämpande lager i överbyggnaden för exempelvis ridbanor och löparbanor.

PORDRÄN Ridbanesystem

Stötdämpande, dränerande och värmeisolerande.

ridbanesystem

  • Pordränplattan med skräddarsydd överbyggnad är det idealiska konceptet för ridbanor och idrottsbanor i allmänhet.
  • Pordränplattan utgör ett högeffektivt dränerande skikt tack vare sin höga porvolym. Detta innebär i praktiken att ridbanan alltid är väldränerad och har rätt fukthalt vid kraftig nederbörd.
  • Pordränplattan värmeisolerar. (Används bl.a. som värmeisolering på källargrunder). Detta innebär att ridbanan isoleras från jordtjälen under vintern. Användningstiden för ridbanan förlänges således avsevärt under vinterhalvåret.
  • Pordränplattan är stötdämpande. Fjädringseffekten uppnås där den gör största nyttan, nämligen på djupet. Man erhåller en fast överyta. Men ändå blir banan inte hård och stum. Resultatet blir en mycket behaglig yta att rida på. Och dessutom mycket skonsam.