Pordrän flytmembran

0.00 kr

Pordrän flytmembran används på hålkärlet vid utstickande sula eller mellan berg och grundmur om byggnaden är grundlagd på berg.
Pordrän membran används också mot grundmuren i de fall marknivån ovan list måste återfylls med tjockare lager än ca: 50 mm, vilket annars orsaka fuktgenomslag.
Flytmembran, finns i förpackning om 5 kg och 10 kg.

Artikelnr: 2043, 2044 Kategori: