Gårdsbjälklag, gröna tak och takterrasser

Gårdsbjälklag, takterrasser och gröna tak är komplicerade lösningar som vid fel utförande ger stora problem med läckage och fuktinträngning.

Väl fungerande har de förutom trivsel en mängd fördelar; de dämpar buller, minskar behovet av stora dagvattensystem, tar upp och binder luftföroreningar, skyddar underliggande takmaterial mot temperaturväxlingar samt isolerar byggnaden och sparar där igenom energi.

Isolera ditt gårdsbjälklag med Pordrän

Pordrän ger tillsammans med ett godkänt tätskikt en hållbar lösning som varit framgångsrik under många år på såväl sjukhus, industribyggnader, villor som flerbostadshus runt om i landet. Genom Pordräns både dränerade och isolerande egenskaper hålls bjälklaget varmt och torrt, lasten på den bärande konstruktionen blir minimal tack vare Pordräns låga vikt.

Bilden överst på sidan är en principskiss och ska inte användas som en monteringsanvisning. De hittar du på sidan Anvisningar & fakta.

Behöver du mer support?

Kontakta oss gärna:
Mail: info@pordran.se
Tel: 08 607 32 60