Platta på mark

Platta på mark är en vanlig grundläggningsmetod för nyare hus. Den stora fördelen att använda isolering med Pordrän är den inbyggda dräneringsfunktionen i skivan. Att slippa schakta bort, tippa och tillföra ny makadam som dräneringslager leder till en snabbare byggtid, minskade transporter och grävning under byggnationen vilket är bra för både plånbok och miljö. 

Pordrän – uttorkande, dränerande, kapillärbrytande och värmeisolerande

Pordränskivans öppna struktur gör att uttorkningen av betongplattan kan ske åt båda håll. Detta sparar ännu mer tid under byggnationen. Kombinerat med den höga värmeisolerande förmågan får du alltså säker dränering, effektiv kapillärbrytning, snabb uttorkning och sparar både energi och tid med Pordrän.

Pordrän har lösningar för marknadens samtliga kantbalkssystem.
Bilden överst på sidan är en principskiss och ska inte användas som en monteringsanvisning. De hittar du på sidan Anvisningar och fakta.

Behöver du mer support?

Kontakta oss gärna:
Mail: info@pordran.se
Tel: 08 607 32 60