Krypgrunder

Krypgrund är en mycket bra grundläggningsmetod om den utförs enligt varmgrundmodellen. Den ger bra skydd mot mögel, illa luktande luft och markradon. Vid ändringar av planlösning kan man enkelt flytta exempelvis vatten och avlopp då dessa inte gjuts in i konstruktionen. Vid nyproduktion kortar man dessutom byggtiden i och med att ingen hänsyn behöver tas till torktid som vid grundläggning på platta på mark. Pordrän har lösningar för såväl renovering av gamla uteluftsventilerade krypgrunder som moderna nyproducerade varmgrunder.

Renovera krypgrund med Pordrän

Det är ganska enkelt att renovera en befintlig krypgrund med Pordrän-skivor. Stäng samtliga ventiler så att inte varm och fuktig sommarluft höjer den relativa fukthalten i grunden. Isolera mot de kalla ytorna, grundmur och mark. I och med Pordränskivans diffusionsöppna lösning nyttjar vi marken som avfuktare. Inga elektriska avfuktare som kräver underhåll och energi behövs. Bra för miljön och ekonomin – smart på Pordränvis.

Om bjälklaget är isolerat kan lite värme behöva tillföras, alternativt tas isolering i bjälklaget bort, vilket ökar värmeöverföringen ner i grunden. 

Pordrän – perfekt vid nyproduktion av krypgrunder

Vid nyproduktion behövs bara randisolering mot ytterväggar i bjälklaget. I övrigt värmeisolerar vi mot de kalla ytorna – mark och grundmur. Med marken som naturlig avfuktare har vi byggt en fuktsäker konstruktion med Pordränsystemet.

 

Pordrän har lösningar för både renovering av gamla grunder samt modern nybyggnation. Bilden överst på sidan är en principskiss och ska inte användas som en monteringsanvisning. De hittar du på sidan Anvisningar & Fakta.

Behöver du mer support?

Kontakta oss gärna:
Mail: info@pordran.se
Tel: 08 607 32 60