Källare – golv och vägg

Pordränskivan både isolerar och dränerar effektivt bort vatten och låter samtidigt betongen torka ut tack vare sin diffusionsöppna uppbyggnad. Pordräns fuktsäkra, miljösmarta och ekonomiska lösningar fungerar för såväl äldre källare som vid nyproduktion.

Pordrän ger bättre inomhusklimat

Inomhusklimatet i äldre källare är ofta dåligt på grund av fukt och kyla från oisolerade grundmurar och betonggolv. Färg och puts släpper från väggarna och problemet återkommer hela tiden. Att bara ”dränera om” räcker tyvärr inte. Med Pordrän-systemet kan du åtgärda samtliga orsaker och skapa ett bättre inomhusklimat i källaren och hela huset.

Pordrän – idealiskt vid nyproduktion av källare

Gäller det nyproduktion är Pordrän ett tryggt och säkert system med lösningar för grundsula med L-element, Albabalk eller platsgjuten konstruktion. Pordrän ger dessutom en lägre bygghöjd då ett 150 mm tjockt dräneringslager av makadam inte behövs. Ekonomiskt och miljösmart. Läs mer på sidan Anvisningar & fakta.

Pordrän – lösningen på fuktproblem

Pordrän yttervägg

Pordränskivan på ytterväggen dränerar effektivt bort vatten och låter grundmuren torka ut inifrån tack vare sin värmeisolerande och diffusionsöppna uppbyggnad.

Pordrän golv

Renovering – låg bygghöjd ger högre takhöjd. Med Pordränskivor under betonggolven skapas både ett dränerande och kapillärbrytande skikt som också är värmeisolerande och verkar uttorkande. Pordrän ger dessutom en lägre bygghöjd då ett 150 mm tjockt dräneringslager av makadam inte behövs. Detta minskar kostnader och tid för grävning och transporter med massor. Ekonomiskt och miljösmart. Varma sköna golv och bättre takhöjd får du på köpet.

 

Ekonomiska och fuktsäkra lösningar vid nyproduktion. Med Pordränskivor skapas ett både dränerande och kapillärbrytande skikt. Detta innebär lägre bygghöjd och därmed minskad arbets- och maskintid för schaktning och bortforsling av massor samt inköp av dränerande makadam. Tack vare Pordrän-skivans diffusionsöppna struktur kan betongen torka ut åt båda hållen vilket kortar byggtiden.

Pordrän har lösningar för både nya och äldre typer av källare, både golv och väggar. Bilden överst på sidan är en principskiss och ska inte användas som en monteringsanvisning. De hittar du på sidan  Anvisningar & fakta.

Behöver du mer support?

Kontakta oss gärna:
Mail: info@pordran.se
Tel: 08 607 32 60