Idrottsytor och utomhusmiljöer

Det svenska klimatet med sträng kyla och kraftig nederbörd begränsar ofta användningstiden och försämrar funktionen för många mark- och idrottsytor utomhus. Med Pordränsystemets goda värmeisolerande, dränerande och stötdämpande egenskaper kan flera av dessa negativa faktorer undvikas. 

Pordränskivan som markisolering kombinerat med olika skräddarsydda överbyggnader skapar idealiska lösningar för till exempel paddockar, golfgreener och fotbollsplaner, och är också utmärkt för andra utomhusmiljöer som t ex plattsättningar, murar, garageuppfarter, trappor mm.

Tålighet mot kraftig nederbörd

Pordränskivan utgör ett högeffektivt dränerande skikt tack vare sin stora porvolym. Detta innebär att ytan alltid är väldränerad och att ytorna får en större nyttjandegrad under regniga perioder.

Isolering med Pordrän – för en förlängd säsong

Pordränplattan värmeisolerar. Detta innebär att ytan isoleras från tjälen och användningstiden av din idrottsplats förlängs därför avsevärt under vinterhalvåret. Även markytor, beläggningar och murar klarar sig väsentligt bättre från tjälskador, sprickor och förskjutningar i höjd- eller sidled med ett isolerande och dränerande Pordrän-skikt.

Stötdämpning med Pordränskivan

Pordränskivan är stötdämpande och fjädringseffekten uppnås där den gör störst nytta, på djupet. Resultatet blir en mycket behaglig och skonsam yta för olika idrotter.

Pordrän skyddar mot tjälskador

Ett värmeisolerande lager av Pordrän i marken reducerar avsevärt värmeavgivningen under den kalla årstiden. Detta innebär att tjäldjupet minskar och att tjälskador undviks eller reduceras. Lösningen är användbar på alla känsliga markytor som vägar, gångytor och garageinfarter.
Pordräns egenskaper reducerar även tjältrycket bakom stödmurar och andra konstruktioner i terräng.

Pordrän har lösningar för många olika typer av mark- och idrottsytor. Bilden överst på sidan är en principskiss och ska inte användas som en monteringsanvisning. De hittar du på sidan Anvisningar och fakta.

Behöver du mer support?

Kontakta oss gärna:
Mail: info@pordran.se
Tel: 08 607 32 60