Checklista källare

Här kan du som entreprenör skapa en checklista när du har kontrollerat att installationen av Pordrän har gjorts korrekt.
En PDF kommer att skickas till din e-post som du sedan kan vidarebefordra till din kund.

Checklista Källare

Entreprenörens kontaktuppgifter

Namn
Namn
Förnamn
Efternamn

Fastighetsägarens kontaktuppgifter

Namn
Namn
Förnamn
Efternamn

Entreprenaden

Fastigheten