Teknisk specifikation

19 25 30 35 45 55
Dimension 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1000x750x100 1200x750x70
Tjocklek 100mm 70mm 100mm 70mm 100mm 70mm 100mm 70mm 100mm 70mm 100mm 70mm
Porvolym 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Värmekonduktivitet 0,039W (m.K) 0,039W (m.K) 0,036W (m.K) 0,036W (m.K) 0,036W (m.K) 0,036W (m.K)
Korttidsbelastning 60 kPa 70 kPa 99 kPa 110 kPa 170 kPa 200 kPa
Kapillär stighöjd Mindre än 5mm Mindre än 5mm Mindre än 5mm Mindre än 5mm Mindre än 5mm Mindre än 5mm
Långtidsdeformation
Efter 50 år
Belastning   6 kPa 2,50% 2,08% 1,60% 1,40% 0,95% 0,90%
Belastning 10 kPa 4,60% 3,71% 2,66% 2,50% 1,52% 1,44%
Belastning 20 kPa 12,70% 10,70% 8,30% 5,50% 3,26% 2,76%
Belastning 30 kPa 16,90% 13% 8,90% 5,29% 4,32%
pordran-19 pordran-25 pordran-30 pordran-35 pordran-45 pordran-55
* Approximativa värden.
** Värden angivna vid mätning med tryckgradient 0,03 mm, VP/mm, l/min m²

PORDRÄN saknar specifik elasticitetsgräns varför deformationsgraden sker linjär vid ökad belastning.

Med hänsyn till dräneringskapacitet, bärande konstruktion, rör anslutningar mm. bestämmes deformationsgraden.

Långtidsdeformation bör ej överstiga 20%