Mer Om Pordrän

Pordrän-skivan är originalet.
Kommer från ursprungligen från Tyskland i början 1960-talet. Sedan början av 1980-talet har den tillverkats i Sverige. Nu 35 år senare har vi nordens största och modernaste produktionsanläggning. Pordrän-skivan går under benämningen BEPS vilket står för ”Bitumenlimmad Expanderad PolyStyrene.” som är formgjuten för att säkerställa högsta kvalite och fuktsäkerhet.
Här på Pordrän tänker vi hållbart och miljövänligt, därav att vi förvärmer våran produktion med fjärrvärme.
Pordrän finns i 6 olika hårdheter, från P19(60kPa) till P55(200kPa) och i 2 olika tjocklekar, 70mm och 100mm.
För att säkerställa fuktskyddet på en källarvägg krävs det alltid minst 100mm tjockt Pordrän lager, i vissa fall kan det krävas upp till
200mm tjock lager Pordrän, sådana fall kan vara vid motluten terräng, berg, grunder djupare än 3m, med flera. Ofta kan det även behövas kompletteras med en Säkerhetsduk som ersätter filterduken utanför Pordrän-skivorna.

 

Användningsområden

granitNedan finner du fem olika användningsområden för Pordränskivan.

Källarplan och platta på mark

En oisolerad eller invändigt isolerad källarvägg är kall. När den varma fuktiga luften ”vandrar” genom väggen avkyls den. Vattenångan kondenserar och övergår i vätskefas, dvs. vatten utfälls i väggen.

Krypgrunder

Undvik fukt- och mögelskador i bjälklaget och reducera uppvärmningskostnaden med Pordrän, den fuktskyddade skivan för isolering.

Isolering mark

Ett värmeisolerande lager i marken reducerar avsevärt värmeavgivningen från marken under den kalla årstiden.

Idrottsytor

Förutom Pordräns goda värmeisolerande och dränerande egenskaper fungerar skivan som ett stötdämpande lager i överbyggnaden för exempelvis ridbanor och löparbanor.

Takterrasser

Med Pordrän kan du reglera fuktighetshalten i jorduppbyggnaden, erhålla en effektiv horisontaldränering samt nedbringa lasten på den bärande konstruktionen.

Teknisk specifikation

19 25 30 35 45 55
Dimension 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1000x750x100 1200x750x70
Tjocklek 100mm 70mm 100mm 70mm 100mm 70mm 100mm 70mm 100mm 70mm 100mm 70mm
Porvolym 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Värmekonduktivitet 0,039W (m.K) 0,039W (m.K) 0,036W (m.K) 0,036W (m.K) 0,036W (m.K) 0,036W (m.K)
Korttidsbelastning 60 kPa 70 kPa 99 kPa 110 kPa 170 kPa 200 kPa
Kapillär stighöjd Mindre än 5mm Mindre än 5mm Mindre än 5mm Mindre än 5mm Mindre än 5mm Mindre än 5mm
Långtidsdeformation
Efter 50 år
Belastning   6 kPa 2,50% 2,08% 1,60% 1,40% 0,95% 0,90%
Belastning 10 kPa 4,60% 3,71% 2,66% 2,50% 1,52% 1,44%
Belastning 20 kPa 12,70% 10,70% 8,30% 5,50% 3,26% 2,76%
Belastning 30 kPa 16,90% 13% 8,90% 5,29% 4,32%
pordran-19 pordran-25 pordran-30 pordran-35 pordran-45 pordran-55
* Approximativa värden.
** Värden angivna vid mätning med tryckgradient 0,03 mm, VP/mm, l/min m²

PORDRÄN saknar specifik elasticitetsgräns varför deformationsgraden sker linjär vid ökad belastning.

Med hänsyn till dräneringskapacitet, bärande konstruktion, rör anslutningar mm. bestämmes deformationsgraden.

Långtidsdeformation bör ej överstiga 20%