Teknisk specifikation

Dimension:
Bredd 300mm
Höjd 200mm
Längd: 1200mm

Porvolym:
Ca 35%

Värmekonduktivitet:
0,039 W (m.K)

Långtidsdeformation efter 50 år belastning:
6 kpa = 1,6%
10 kpa = 2,66%
20 kpa = 8,3%
30 kpa = 13,0%

Korttidsbelastning:
99,0 kpa

Kapillär stighöjd:
Mindre än 5 mm

Dräneringsledning:
Byggdrän PEH 110/95

Typgodkännandebevis:
0568