Mer Om Dränklossen

Pordrän-skivan är orginalet.
Kommer från ursprungligen från Tyskland i början 1960-talet. Sedan början av 1980-talet har den tillverkats i Sverige. Nu 35 år senare har vi nordens största och modernaste produktionsanläggning. Pordrän-skivan går under benämningen BEPS vilket står för ”Bitumenlimmad Expanderad PolyStyrene.” som är formgjuten för att säkerställa högsta kvalite och fuktsäkerhet.
Här på Pordrän tänker vi hållbart och miljövänligt, därav att vi förvärmer våran produktion med fjärrvärme.

Användningsområden

Nedan finner du fem olika användningsområden för Pordränskivan.

Källarplan och platta på mark

En oisolerad eller invändigt isolerad källarvägg är kall. När den varma fuktiga luften ”vandrar” genom väggen avkyls den. Vattenångan kondenserar och övergår i vätskefas, dvs. vatten utfälls i väggen.

Krypgrunder

Undvik fukt- och mögelskador i bjälklaget och reducera uppvärmningskostnaden med Pordrän, den fuktskyddade skivan för isolering.

Isolering mark

Ett värmeisolerande lager i marken reducerar avsevärt värmeavgivningen från marken under den kalla årstiden.

Idrottsytor

Förutom Pordräns goda värmeisolerande och dränerande egenskaper fungerar skivan som ett stötdämpande lager i överbyggnaden för exempelvis ridbanor och löparbanor.

Takterrasser

Med Pordrän kan du reglera fuktighetshalten i jorduppbyggnaden, erhålla en effektiv horisontaldränering samt nedbringa lasten på den bärande konstruktionen.

Teknisk specifikation

Dimension:
Bredd 300mm
Höjd 200mm
Längd: 1200mm

Porvolym:
Ca 35%

Värmekonduktivitet:
0,039 W (m.K)

Långtidsdeformation efter 50 år belastning:
6 kpa = 1,6%
10 kpa = 2,66%
20 kpa = 8,3%
30 kpa = 13,0%

Korttidsbelastning:
99,0 kpa

Kapillär stighöjd:
Mindre än 5 mm

Dräneringsledning:
Byggdrän PEH 110/95

Typgodkännandebevis:
0568