Miljöpolicy

Vårt företag arbetar med Miljöledning Göteborg och har erhållit Miljöförvaltningens Miljödiplom.

Detta innebär samma grundbegrepp som i ISO 14001 och EMAS men är mindre omfattande och är anpassad för mindre företag och kommunala förvaltningar.

Pordrän Sverige AB har en specifierad Miljöpolicy. I tillverkningsprocessen ingår ett återvinningssystem som innebär att spillmaterial reproduceras.Avfall i samband med produktion har därför kunnat reduceras till i stort sett noll.
Vi är naturligtvis anslutna till REPA-registret där vi betalar förpackningsavgifter för återvinning.

Vår Miljöpolicy:

  • Vi vill driva företaget på ett miljöriktigt sätt för att kunna bidraga till god miljövård
  • Vi strävar efter utveckling och förbättring i vårt miljöarbete
  • Vi vill ta vårt ansvar och efterleva lagar och andra förordningar
  • Vi ska samarbeta med andra intressenter för att nå bra resultat
  • Vi ställer krav som kommer att påverka våra samarbetspartners
  • Med kunskap och engagemang hos personalen kommer vi att nå goda resultat.