Kombinerat fuktskydd och isolering

Att en husgrund behöver ett fungerande fuktskydd är väl känt. Även om teknikerna går ifrån den gamla rena fuktspärren, asfalt direkt applicerat på grunden. Det finns idag flera system som kombinerar fuktskydd och isolering.

Golv

Alla hus har naturligtvis golv, även om stampat jordgolv blir allt ovanligare, och utveckling går mot fler golv med inbyggda värmeslingor. En gemensam nämnare för alla golv, som är en del av husens grund, är kontakten med marken eller de fyllnadsmassor som huset står på. Genom den kontakten tränger fukt från marken upp i grunden/golvet, fuktvandringen sker såväl direkt underifrån som genom den lite kraftigare kantbalken – en fuktvandring som bör stoppas.

En annan del i fuktproblematiken är fukten som alltid alstras inomhus och som tränger in i husgrunden – en fuktvandring som bör ökas, så att fukten tränger ända ut i marken. Normalt stannar fukten i grunden genom att den möter fukttrycket från marken eller stöter på en fuktspärr på grundens yttervägg. Den utifrån skyddande fuktspärren ”låser in” inomhusfukten i grunden. Det gäller istället att välja ett fuktskydd/-isolering som kontrollerar ångtrycket och på ett enkelt sätt gör det möjligt att styra trycket och dränera undan fukten.

Den fukt som etableras i husgrunden/-golvet märks långt ifrån alltid i form av ”fuktiga” golv, utan ger istället en kyla och en råhet i källaren som i sin tur ger ett ogästvänligt klimat för t ex ett extra sovrum eller en gillestuga. Det här ogästvänliga klimatet gäller direktkontakten med själva golvet som är kallt, men kanske än mer själva luften, inga tofflor räcker för att få bort kylan och råheten i luften.

Golvvärme

För att försöka lösa detta lägger många husägare och nybyggnadsentrepenörer in golvvärme.

Det gäller alltså att se problematiken i sin helhet. Golvvärme kan vara en bra lösning men kräver en isolering av grunden, mot marken, för att inte få en onödig energiförlust. Den andra sidan av detta är att med en korrekt utförd och effektiv isolering med fuktskyddande effekt så medför det inte bara minskade energiförluster i uppvärmningen, utan ett minskat energibehov generellt. Golvet och inomhusklimatet blir med en riktig isolering, som nämnts ovan, behagligare i sig. Det begränsade behovet av energiinsats som därmed krävs i kombination med det minskade ”svinnet” ger naturligtvis ett ekonomiskt intressant resultat.

Utvecklingen går vidare

De kombinerande system som i dag används vid fuktskydd och isolering är av skilda slag och i det följande presenteras ett av systemen. Det skall från början konstateras att vid arbete med husgrundens sida kan olika slag av system bli aktuella, men för isolering av grunden underifrån blir urvalet mindre.

Kraven som ställs på materialet för golvisolering är förutom det självklara – värmeisolerande, av lite olika karaktär. Utgångspunkten är emellertid cellplastskivor med hög dräningskapacitet.

Tryckhållfastheten är en del, isoleringsskivorna skall hålla genom åren utan att deformeras, detta är av betydelse inte minst för fuktvandringen ut från grunden. En deformerad isolering kan också leda till att isoleringen istället för att vara kapillärbrytande och stoppa fukten utifrån, hjälper fukten i vandringen in mot den varmare grunden. ångtrycket kan med en deformerad isolering inte alls styras. Hanterbarheten är en annan väsentlig del, såsom lätt vikt och enkelhet att vid behov såga i lämpliga bitar (utan att skivan smulas sönder eller tappar i prestanda). Dränerande/kapillärbrytande från två håll, fuktvägarna både inifrån och utifrån skall brytas i skivan.

Inte bara nyproduktion

En bra skiva skapar också möjlighet att, utöver vid nyproduktion, med god effekt kunna isolera befintliga grunder/golv. I samband med att man lägger in golvvärme kan man i många fall bila upp golvet, även om det inte alltid är möjligt, och börja med en ordentlig isolering mot marken. Arbetet blir mer omfattande, men frågan är om resultatet – klimatmässigt och ekonomiskt – inte blir av sådan karaktär att det är värt det extra arbetet.