Isolera mot fukt

I allt större utsträckning upptäcker vi vilken effekt vår närmiljö har på vår hälsa. Bland de vanliga plågoandar som vi drabbas av finns allergier. Allergier kan bero på mycket såsom pälsdjur och innehåll i maten vi stoppar i oss och kräver att vi är uppmärksamma. En annan anledning som uppmärksammas alltmer är mögel i våra bostäder och på våra arbetsplatser. Det sistnämnda handlar om att få fukten inomhus att vandra ur väggen, men också om att helt enkelt värma upp husgrunden. Som isolering bidrar därmed PORDRÄN-skivan till mindre uppvärmningskostnader och en bättre ekonomi.

Den mesta fukten

Effekten för husgrunden/källaren av de tankebanor som systemet bygger på blir att inte bara den värsta fukten försvinner, utan att den mesta fukten försvinner.

Det finns alltså all anledning som husägare att isolera mot fukt.

De gånger vi hittar mögel i våra bostäder och på våra arbetsplatser så är ursprunget normalt fukt. Fukt kanske inte alltid uppmärksammas som problemet, eftersom många tror att fukt betyder drypande mattor och stora mögelhärdar. Men fukt kan ge stor effekt även utan att synas. För villaägare är det ofta källaren som är problemet, ytterväggen och golvet innehåller fukt.

Vad vet du om din villa

För villaägare som drabbas av detta gissel – fukt -, med efterföljande mögel och/eller kyla, innebär det att man bör kontrollera hur husets grund har isolerats. Utförandena kan skifta beroende under vilken tidsperiod huset är byggt och vilka material som var populära just vid tidpunkten för byggnationen. Dessutom kan platsen för byggnationen påverka, det finns en del områden som är uppbyggda på gamla sjöbottnar, eller på av andra skäl vattensjuka områden vilket kan medföra större fuktansamlingar än vanligt.

För att komma till rätta med problemen krävs det naturligtvis inledningsvis en besiktning av villan. Det gäller att finna varför fuktproblemen uppstår.

Finns det ingen isolering?
Börjar den gamla asfaltsbeläggningen, vars funktion visserligen kan ifrågasättas, att försvinna?
Är dräneringen fungerande, eller finns den bara på pappret?
Markförhållanden vid just den aktuella villan?
Vilken nivå ligger fukten på inomhus i källaren, från fuktkällor inomhus?

Vissa förhållanden kan förvärra problemen som dålig ventilation inomhus. Beroende på vad resultatet av besiktningen blir kan en villa fås i fuktfritt skick igen under förutsättning att man vet vad man gör. Är problemet fukt i husgrunden gäller det att veta vilken isolering som ger bäst effekt.

De isoleringsprodukter som säljs idag på marknaden har stora skillnader vad gäller egenskaper och funktion, kort sagt de bygger på olika tankesätt. Förenklat kan man säga att vissa handlar i stort bara om att bryta fuktens väg, andra om att i första hand bara värma upp husgrunden och ytterligare ett alternativ som leder bort fukten och samtidigt isolerar. Olika funktioner och olika material betyder också olika fördelar, men frågan är vilken funktion som är lämpligast för just den villa som har fuktproblem och vilka fördelar som eftersträvas.

Enkel presentation av ett system

Ett system skall presenteras närmare i det följande. Systemet bygger på isoleringsskivor som gjuts av runda cellplastkulor och ett särskilt lim. PORDRÄN-skivan är en av skivorna som är uppbyggda enligt systemet. Tanken med PORDRÄN-skivan är att man, för att använda ett fackuttryck, bryter kapillärsugningen (fuktvandringen) från marken in i husgrunden. Men med den väsentliga samtidiga effekten att man inte stänger inne den fukt som kommer inifrån källaren i väggen. Alltså den fukt som kommer från fuktkällorna i källaren och som därefter transporterats genom väggen, på samma sätt som fukten utifrån skulle ha gjort om den fick fritt spelrum. Systemets enkla och fungerande tanke är alltså att all fukt intill och i husgrunden skall in i skivan, där fuktvandringen bryts. Den värmande egenskap som skivorna har genom cellplasten medför en ökad fuktvandring ut ur husgrunden av fukten inifrån källaren. Skivornas runda kulor med limytan medför sedan att fukten snabbt och enkelt transporteras ner till dräneringen.

Kärnan i systemet är alltså kombinationseffekten, med hög effekt i varje enskild del – stoppa fuktvandringen (kapillärbrytande), hög förmåga att leda bort fukten, att försöka nå målet ett varmt, behagligt och beboeligt inomhusklimat och inte bara ett fuktfritt inomhusklimat, vilket system som sedan leder närmast får avgöras från fall till fall. För att få reda på vilket system som passar bäst bör man som villaägare ägna lite extra tid Åt att sätta sig in i problematiken och systemens fördelar.

Inte bara ytterväggar

Många gånger fastnar man vid tal om isolering av husgrunder vid ytterväggarna. Det finns dock all anledning att notera i vilken utsträckning det kanske är ett lika stort behov av att satsa på isolering av golvet, utifrån! Det behöver dock inte vara så svårt som det låter. En relativt enkel och effektiv lösning, beroende på husgrundens uppbyggnad, enligt systemet som presenterats här ovan är att helt enkelt att gå igenom golvet. Bila upp golvet, jämna till marken, lägg ut ett lager PORDRÄN-skivor och därefter en fiberduk. Avslutningen blir ett lager betong och klinkers, om det passar i husets källare.