Hur uppstår fuktproblem?

Fuktskador i byggkonstruktionen uppkommer p.g.a. att materialet som finns i väggar och golv inte tål de naturliga fuktbelastningarna som ditt hus utsätts för. Det kan vara allt från markfukt, regnvatten, utandningsluft m.m.

Är tillförseln av fukt för stor finns det en stor risk att det blir skador i huskonstruktionen. Mögelsvampar och bakterier trivs när det är fuktigt därför växer dem och frodas för fullt. Fortsätter tillförseln av fukt under en längre tid så börjar det organiska materialet, som t.ex. trä att brytas ner och hållfastheten försämras.

Inomhusmiljön blir allt sämre. Allergier och andra besvär kan vara ett faktum.

Upptäcker du fuktproblemen i tid så lönar det sig att åtgärda dem på en gång för att undvika att problemen blir mer omfattande och därför dyrare att återställa.