Fukt

Fukt är helt enkelt vatten. Vatten kan finnas i fast form i så kallad vätskefas och osynligt i luften i ångfas.

Vatten i vätskefas kan man se i form att det t.ex. droppar medan vatten i ångfas inte går att se eftersom det är vattenmolekyler fördelat i luften.

Fukt är därmed både vatten i ångfas och vätskefas.

För att komma fram till hur fuktig luften är används ofta begreppet relativ fuktighet (RF). Den talar om hur mycket vatten det finns i luften i förhållande till hur mycket vatten luften maximalt kan innehålla vid en viss temperatur.

Varm luft innehåller, kan ”bära”, mer vatten än kall luft. Detta märks på sommaren och vintern. På vintern är det kallt och luften är torr, detta beror på att kall luft kan endast innehålla en bråkdel fukt jämfört med varm luft på sommaren.

När varm luft möter kalla ytor kondenserar det i form av vattendroppar. Ett exempel är om man har ett kallt glas vatten ute i värmen. På utsidan av glaset bildas vattendroppar.

Har man då t.ex. en krypgrund så drar varm luft in på sommaren in i det kalla utrymmet i grunden och kondenserar och blir fukt. Även utvändigt oisolerade källare har samma problem. Det är kallare i backen än vad man har inomhus. Där värme och kyla möts där bildas fukt. Vilket sker någonstans i väggen.

Vid 100% relativ fuktighet (RF) är luften mättad och fukten fälls ut i form av små vattendroppar. I Sverige är den genomsnittliga luftfuktigheten ca.80%. Över 70% RF trivs mögelsvampar och andra mikroorganismer. För ett behagligt och hälsosamt klimat är ca. 50% RF att rekommendera. Både för materialet i fråga och för människan.