Takterrasser

Takterrasser, takträdgårdar och platta tak är konstruktioner som kan vålla stora problem med läckage och fukt-/korrisionsskador. Grönytor och hårdgjorda ytor på plana bjälklag är ganska komplicerade konstruktioner. På dessa konstgjorda anläggningar krävs kontinuerlig näring och vatten för att tillgodose växterna och ge en god växtmiljö. För att säkerställa detta räcker det inte med att enbart lägga ett tjockt lager jord på underlagets tätskikt. Jordlager blir snabbt uttorkat vid solsken respektive genomdränkt vid regn.

Svårigheten med dessa konstgjorda anläggningar är att hitta en balanserad fuktighetsnivå i jorden. Dessutom skall överbyggnaden vara så lätt som möjligt så att den underliggande konstruktionen inte blir överbelastad. Detta leder i sin tur till minskade transport- och anläggningskostnader. Alltså måste man kunna reglera fuktighetshalten i jorduppbyggnad, erhålla en bra horisontaldränering samt minska lasten på den bärande konstruktionen.

Till detta kommer kravet på en bra värmeisolering. Pordrän takterrass-system ger en lösning som varit framgångsrik under många år. Det ger samtidigt ett varmt och torrt betongbjälklag dvs god värmeisolering. Systemet används bland annat i sjukhus och i bostadsområden runt om i landet.

Pordrän – som dräneringslager och värmeisolering

takterass

Skivor lägges så att de ansluter väl mot varandra. Kapning kan ske med kniv eller fintandad såg. Geotextil utlägges omedelbart. Provisoriskt skydd vid transporter (plyfaskivor el. dyl) utlägges på duken. För beräkning av densitet och tjocklek på Pordrän hänvisas till typritning K2 o K3 samt tekninska uppgifter.

Geotextil – som avskiljande och filtrerande skikt

Utlägges på Pordrän med överlappning ca 100 mm. Duken drages upp ca 100 mm vid fasad.

Novolen rotförankringsnät

Novolen rotförankringsnät används vid träd- och planteringsytor där man bedömer att växtmaterialet kommer att utsättas för vindppåkänningar. Nätet används ej vid gräsytor. Nätet lägges med ca 100 mm överlappning.

Terracottem växtjordblandning

Se separat produktinformation.