Krypgrunder

Undvik fukt- och mögelskador i bjälklaget och reducera uppvärmningskostnaden med Pordrän. I uteluftventilerade torpargrunder bestäms fuktinnehållet bl.a av uteluftens fuktinnehåll. Kryprummet blir då torrt vintertid men fuktigt sommartid på grund av kondensering.

Vid en fuktighet över 75% ökar risken för tillväxt av mögel och röta. För att hålla fukthalten på en jämn nivå krävs det att krypgrunden utförs som varmgrund och att möjligheten till uttorkning ges. Temperaturen höjs genom att värmeisolering i bjälklaget anpassas. Pordrän-skivan fungerar här på samma sätt som beskrivits i källarvägg respektive platta på mark.

Särskilda lager av singel eller makadam för dränering behövs ej. Den varma luften i krypgrunden tillsammans med Pordrän-skivan garanterar att fukthalten i luft och konstruktioner blir så låg att fuktskador ej uppkommer.

krypgrund