Källarplan och platta på mark

En oisolerad eller invändigt isolerad källarvägg är kall. När den varma fuktiga luften ”vandrar” genom väggen avkyls den. Vattenångan kondenserar och övergår i vätskefas, dvs. vatten utfälls i väggen.

platta pa mark

Renovering källargolv

Samma förhållande gäller för platta på mark samt bjälklag under källare. Nästa steg kan innebära mögel- och fuktskador.

Om man istället värmeisolerar väggens utsida eller bjälklagets undersida blir konstruktionen varm och kondensen
sker längre ut mot den kalla sidan, det vill säga i isoleringsmaterialet, och väggen respektive bottenplattan blir torr och varm.

Det är naturligtvis mycket viktigt att isoleringsmaterialet är värmeisolerande, dränerande och att det inte absorberar fukt och vatten, som kan leda till fuktskador.

Pordrän, den fuktskyddade skivan, uppfyller dessa krav på ett närmast idealiskt sätt. Skivan ger mycket god
isolering för värme samt en effektiv dräneringsväg ner till dräneringsrören samtidigt som den inte absorberar fukten.