Materialberäkning källarvägg med Pordrän

Välj önskad typ av isoleringsskivor:

Fyll i uppgifter för samtliga väggar du önskar isolera. Se illustrationen till höger för att se hur du ska måtta. Ange dina mått i meter (m). Höjd 1 och Höjd 2 måste fyllas i och är olika om det är ett soutteränghus. Lämna rutan "utstickande sula" tom om sådan inte finns.

Vägg Längd Höjd 1 Höjd 2 Utstickande sula
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Notera att de beräknade mängderna är ungefärliga och att Pordrän inte tar något ansvar om det blir fel. 

Fukt kan leda till allvarliga skador

Fuktskador i byggkonstruktionen uppkommer pga att materialet som finns i väggar och golv inte tål de naturliga fuktbelastningarna som ditt hus utsätts för. Det kan vara allt från markfukt, regnvatten, utandningsluft eller matlagning
Läs mer om fukt här »