Fuktcert

Här är en lista på Fuktcertifierade entreprenörer inom Pordrän-systemet
Dessa entreprenörer har genomgått en utbildning hos oss på Pordrän som innefattar bla. fuktteori, fukt i praktik, montering, vanliga orsakar till fukt och en hel del annat som tillhör detta. Dessa har även genomgått ett prov innan de erhåller sin certifiering.